PCR Pneumocystis jiroveci
Matrix:
BAL, respiratoir monster, biopt, Bronchusaspiraat, endotracheaal aspiraat, sputum
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Patiëntvoorbereiding:

​Geen specifieke patëntvoorbereiding vereist.

Biopt niet fixeren.

Monsterverzending intramuros:

​Kamertemperatuur

Monsterverzending extramuros:

​Minimum staalvolume: 0,25 ml

Verzending op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
driemaal per week, op maandag, woensdag en vrijdag. Monster vóór 9 uur op labo.
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog, enkel op werkdagen
Beproevingsmethode:

​DNA extractie uit matrix met Nuclisens easyMAG toestel (bioMérieux).

Amplificatie in Lightcycler 480 (Roche).

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

​Respiratoire problemen bij patiënten met verminderde immuniteit

Analysetijd:
3 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja, indien BAL bij orgaantransplantpatiënten
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-9-2020 8:56:49
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis