PCR CMV op Guthriekaartjes
Matrix:
bloed, Bloedspot van pasgeborene op Guthriekaartje
Synoniemen:
hielprikkaartje
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

Monsterverzending intramuros:

​kamertemperatuur

Monsterverzending extramuros:

​​kamertemperatuur

 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks, Wordt wekelijks uitgevoerd op dinsdag, resultaat beschikbaar op woensdag
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Extractie DNA met QIACube. Amplificatie CMV DNA met Lightcycler 480 (Roche).

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

​Opsporing van CMV bij vermoeden congenitale doofheid

Analysetijd:
10 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Neen
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
19-7-2019 15:03:48
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis