PCR congenitale CMV (Speeksel, Urine en Guthriekaartjes)
Matrix:
bloed, speeksel, urinestaal, Speeksel (wisser in UTM) en NFA. Bloedspot op Guthriekaartje
Synoniemen:
hielprikkaartje
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

steriel recipiënt 

wisser 


UTM wisser 

Monsterverzending intramuros:

​kamertemperatuur

Monsterverzending extramuros:

​​minimum staalvolume:

Speeksel: 250 µl

Urine: 1 ml

 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen), Guthriekaartjes: wordt wekelijks uitgevoerd op dinsdag, resultaat beschikbaar op woensdag
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Guthriekaartjes​: Extractie DNA met QIACube. Amplificatie CMV DNA met Lightcycler 480 (Roche). ​Wordt wekelijks uitgevoerd op dinsdag, resultaat beschikbaar op woensdag

Speeksel, Urine: DNA extractie met Nuclisens easyMAG toestel (Biomérieux) en real-time PCR met Lightcycler 480 (Roche). Wordt dagelijks uitgevoerd

 

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

Opsporing van CMV bij vermoeden congenitale CMV. Indicaties voor terugbetaling:

  • Pasgeborenen (tot 21 die symptomen vertonen compatibel met een congenitale CMV infectie
  • Pasgeborenen waarbij er een serologische indicatie is van een maternale primo-infectie
  • Pasgeborenen waarbij abnormale resultaten op echografie of NMR werden vastgesteld in de foetale periode, compatibel met een congenitale CMV-infectie
  • Bij kinderen jonger dan 6 jaar met een bevestigd sensoneuraal gehoorverlies (SNHL)Bij kinderen jonger dan 6 jaar met een bevestigd sensoneuraal gehoorverlies (SNHL)
RIZIV nomenclatuur:
556695-556706
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-7-2021 15:30:52
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis