Bilirubine
Matrix:
vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel, amnion)
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

steriele buis
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
Fotometrie - eindpuntsmeting bij 451 nm en 545 nm (bichromatisch) / solubilisatie mbv detergent, oxidatie dmv vanadaat.
Atellica (Siemens)
(Siemens REF 11097531)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-9-2018 13:10:40
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis