pH pleuravocht
Matrix:
pleuraal vocht
Afnamerecipiënt:
heparinespuit
bloedgasspuit
Monsterverzending intramuros:

​Bloedgasspuit ontluchten, afdoppen en zo snel mogelijk naar het labo klinische biologie transporteren. Niet verzenden via de buizenpost.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
LAQUAtwin pH-meter
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-7-2021 8:39:49
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis