Cholesterol
Matrix:
vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites)
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

steriele buis
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
​Fotometrie - eindpuntsmeting bij 505/694 nm (bichromatisch) / cholesterol esterase, cholesterol oxidase, peroxidase
(Siemens REF 11097609)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
16-10-2018 16:31:59
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis