Triglyceriden
Matrix:
vocht, punctievloeistof (pleuraal, ascites)
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

steriele buis
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
ja
Beproevingsmethode:
​Fotometrie - eindpuntsmeting bij 510 en 700 nm (bichromatisch) / lipoprotein lipase, ATP, glycerol kinase, glycerol-3-fosfaat oxidase, aminoantipyrine, peroxidase
(Siemens REF K2069)
Dimension Vista 1500 System (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Analysetijd in urgentie:
1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-9-2018 13:24:52
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis