Ureum
Matrix:
vocht, peritoneaal vocht
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

steriele buis
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Fotometrie – kinetische meting bij 340/410 nm (bichromatisch) / urease, α-ketoglutaraat, NADH, glutamate dehydrogenase
Atellica (Siemens)
 
(Siemens REF 11097593)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-9-2018 13:28:11
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis