Natrium
Matrix:
vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel)
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

steriele buis
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Indirecte potentiometrie / V-LYTE® Integrated Multisensor Technology(Siemens REF K800)
Dimension Vista 1500 System (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-9-2018 13:27:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis