Kalium
Matrix:
vocht, punctievloeistof (peritoneaal, pleuraal, pericardiaal, ascites, lamel)
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

steriele buis
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (inclusief weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Indirecte potentiometrie / A‑LYTE Integrated Multisensor (IMT Na K Cl)
(Siemens REF 11099315)
Atellica (Siemens)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
2 uren
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-9-2018 13:27:05
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis