posaconazole
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
lithiumheparinetube 

Monsterverzending intramuros:

​verzenden op kamertemperatuur

Monsterverzending extramuros:

​verzenden op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​LC-MS/MS

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
12-9-2018 13:54:21
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis