FLT3 mutatie analyse
Matrix:
beenmergaspiraat, bloed
Synoniemen:
FLT3-ITD (interne tandem duplicatie), FLT3-TKD (tyrosine kinase domein mutatie in codon 835 en 836)
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:

​​op kamertemperatuur

 

Monsterverzending extramuros:

​​op kamertemperatuur

 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog, Bij AML patiënten die in aanmerking komen voor de behandeling met FLT3-inhibitoren
Beproevingsmethode:

Uit het monster wordt DNA geëxtraheerd. Hierop wordt het next-generation sequencing (NGS) panel voor myeloide aandoeningen uitgevoerd.

Aangezien het met NGS technisch moeilijk is om lange FLT3 inserties op te pikken, wordt er steeds in parallel met NGS een fragment analyse uitgevoerd voor FLT3-ITD.

Ook bij patiënten waar een korte TAT gewenst is (ikv FT3-inhibitortherapie) wordt de FLT3-mutatiestatus bepaald mbv fragmentanalyse. Hiervoor wordt op DNA een PCR uitgevoerd met primers specifiek voor de ITD en de TKD regio’s van het FLT3 gen, gevolgd door digestie met een restrictie enzym voor de TKD PCR producten. PCR producten worden dan dmv capillaire elektroforese (SeqStudio) in lengte gescheiden om de aanwezigheid van ITD of TKD mutatie aan te tonen.

Fragmentanalyse is een semi-kwantitatieve test met een gevoeligheid van 1% en kan gebruikt worden voor stratificatie van patiënten volgens de richtlijnen van ELN 2017. Behalve bij patiënten met ITD's >100bp aangezien in deze gevallen de ratio wordt onderschat door de methode.

 

Referentiewaarden:

​Normaal = geen van tandem duplicatie en geen mutatie in codons 835/836.

Bij fragmentanalyse heeft een allelische ratio van >5% klinische betekenis.


(Meer informatie)
Klinische relevantie:

​Acute myeloide leukemie.

De aanwezigheid van FLT3-ITD is geassocieerd met een eerder ongunstige prognose, de prognostische betekenis van de aanwezigheid van FLT3-TKD is onduidelijk.

De risicostratificatie is afhankelijk van de FLT3-ITD ratio. FLT3-ITD met hoge ratio (≥0.5) is geassocieerd met ongunstige prognose maar de prognose bij patiënten met FLT3-ITD met lage ratio (<0.5) is gelijk aan deze van patiënten die FLT3-ITD negatief zijn.

Na interpretatie van alle moleculaire data wordt patiëntspecifieke interpretatie meegegeven in het besluit.

FLT3-ITD en TKD mutaties zijn een doelwit voor FLT3-inhibitoren (zoals midostaurine)

Döhner et al, Blood, 2017; Stone et al, NEJM, 2017

Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
3 weken (NGS)
Analysetijd in urgentie:
1 week (fragmentanalyse)
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-1-2021 14:17:42
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis