Bof serologie IgG / IgM
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

​Chemo-illuminescentie

Liaison XL

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis