Flowcytometrische bepaling HIV/transplantatie
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Immuunofenotypering,flowcytometrie,celmembraanmerkers,FCM,CD3,CD4,CD8
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Monsterverzending intramuros:

Op vrijdag dienen monsters voor 14 u op labo toe te komen
Minimum staalvolume: 3ml bloed in EDTA-buis
Verzendingscondities: kamertemperatuur
Bewaring buiten de uren: kamertemperatuur

Monsterverzending extramuros:

zie monsterverzending intramuros

 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:

Immunofenotypering van celpopulaties met behulp van monoklonale antisera gericht tegen leukocytaire membraam antigenen op Navios (Beckman Coulter).

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

CD3, CD4, CD8, CD45, procentueel en absolute waarden en CD4/CD8 ratio

 

 

Analysetijd:
2 dagen
Analysetijd in urgentie:
2 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-3-2020 10:16:29
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis