Screening leukemie/lymfoom
Matrix:
beenmergaspiraat, bloed, lymfeklierbiopt, CSV
Synoniemen:
flowcytometrie
FCM
immunofenotypering
celmembraan merkers
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

EDTA-tube 10ml (uitgezonderd pediatrie telefonisch overleg)
Monsterverzending intramuros:

beenmerg, biopten en CSV: niet verzenden via buizentransport

verzendingscondities: op kamertemperatuur

Monsterverzending extramuros:

verzendingscondities: op kamertemperatuur

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:

​Immunofenotypering van celpopulaties met behulp van monoclonale antisera gericht tegen leukocytaire membraan-of cytoplasmatische antigenen op Navios (Beckman-Coulter).

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

Classificatie van leukemieen en lymfomen met een immunologische methode.​

Reflextesting:

Nieuwe patient: Afhankelijk van de resultaten van de eerste screening worden bijkomende merkers ingezet.

Gekende patient: Afhankelijk van de diagnose en vorige resultaten worden de relevante merkers ingezet.

Analysetijd in urgentie:
2 dagen
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis