Factor VIII chromogeen
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Monsterverzending extramuros:

​Geschikt staaltyper voor analyse: plaatjesarm citraatplasma

Minimaal staalvolume: 1ml

Verzendingscondities: diepgevroren, staal mag tijdens verzending niet ontdooien

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
maandelijks, enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog (ikv hemofilie A)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​chromogene FVIII bepaling (Biophen FVIII-C kit) op Sysmex CS5100

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

​Diagnose hemofilie A

Opvolging substitutietherapie (langwerkende preparaten) bij hemofilie A

Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
7-3-2017 9:45:34
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis