Deoxyadenosine MS-MS (semi-kwantitatief)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje
Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Tandem Massa Spectrometrie

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
21-12-2016 14:45:23
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis