Adenosine MS-MS (semi-kwantitatief)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Adenosine Deaminase Deficiëntie/Ado-dAdo/ SCID
Afnamerecipiënt:
bloedkaartje 

bloedkaartje
Monsterverzending intramuros:
Verifeer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.
Monsterverzending extramuros:

Verifeer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Tandem Massa Spectrometrie (MS/MS)

Referentiewaarden:
Klinische relevantie:
Deze methode is geschikt voor de gerichte analyse van Ado en dAdo op bloedvlekken. Deze analyse verschaft informatie over concentratieprofielen, wat helpt in de opsporing van Adenosine Deaminase (ADA) Deficiëntie en Severe Combined Immunodeficiëntie (SCID).
Analysetijd:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
3-4-2020 15:02:21
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis