Virus identificatie adenovirus (cultuur/immuunfluorescentie)
Matrix:
Respiratoire monsters, oculaire monsters (wissers conjunctiva).
Synoniemen:
Adenovirus, adeno
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

UTM wisser 

Minimum staalvolume voor respiratoire monsters: 2 ml
Patiëntvoorbereiding:

​Geen patiëntvoorbereiding

Monsterverzending intramuros:

​Op kamertemperatuur. Staal onmiddellijk na afname naar labo versturen. Indien niet onmiddellijk naar labo, staal in koelkast bewaren.

Monsterverzending extramuros:

​Gekoeld tussen 2 - en 8 °C.

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:

​Virologische kweek op HEP2 cellen: cytopathogeen effect (CPE) en fluorescentie microscopie.

Referentiewaarden:
RIZIV nomenclatuur:
550631 550653
Opmerking:

​Opgelet: niet voor adenovirus 40/41 op faeces. Zie hiervoor adenovirus sneltest bacteriologie.

Analysetijd:
2 dagen tot maximum 2 weken
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
8-2-2018 16:33:53
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis