Lood
Matrix:
bloed, urinestaal
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

urinepot 


Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Uitgevoerd door UIA Labo voor medische biochemie

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
15-11-2016 8:21:45
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis