Anti-autoimmune encefalitis antilichamen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Anti-NMDA receptor, anti-AMPA1 receptor, anti-AMPA2 receptor, anti-GABAb receptor, anti-CASPR2, anti-LGI1
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Monsterverzending extramuros:
​geschikt staaltype voor analyse: serum
minimum staalvolume: 0,2 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
​Indirecte immuunfluorescentie
Substraat: getransfecteerde HEK-cellen (Encephalitis mosaic-1) (Euroimmun)
Conjugaat: anti-humaan IgG-FITC
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Analysetijd in urgentie:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
nee
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
10-12-2018 14:55:46
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis