Anti-neuronale antilichamen (PNS) confirmatie
Matrix:
CSV
Synoniemen:
Onconeuronale antilichamen
Paraneoplastische neurologische syndromen
Anti-amphiphysine, anti-CV2, anti-PNMA2 (Ma2/Ta), anti-Ri (ANNA-2), anti-Yo (PCA-1), anti-Hu (ANNA-1), anti-recoverine, anti-SOX1, anti-titine, anti-Zic4, anti-GAD65, anti-Tr
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Monsterverzending extramuros:
​geschikt staaltype voor analyse: cerebrospinaal vocht
minimum staalvolume: 2 mL
verzendingscondities: op kamertemperatuur
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog
Beproevingsmethode:
​Immunoblot PNS-12 Ag (Euroimmun)
EUROLineScan (Euroimmun)
Referentiewaarden:
Analysetijd:
1 dag
Analysetijd in urgentie:
1 dag
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja (diagnoseregel 111)
Laatste wijziging goedgekeurd op :
10-12-2018 14:58:37
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis