PCR Rickettsia
Matrix:
biopt, bloed, Zie labogids ITG
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

serumtube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Opmerking:

​Testcode in Molis: MDRICK

Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-8-2016 8:56:48
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis