PCR Arbovirussen
Matrix:
bloed, CSV, Zie website ITG voor afzonderlijke PCRs
Afnamerecipiënt:
serumtube 

steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Opmerking:

​Testcode in Molis: MDARBO.

Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-8-2016 8:56:14
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis