PCR Histoplasma
Matrix:
CSV, bloed, serum minimum 1 ml
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Test wordt uitgevoerd in extern labo (ITG)

Referentiewaarden:
Opmerking:

​Testcode in Molis: MDHIS

Test is nog niet gevalideerd in ITG. Steeds eerst mail naar Marjan Van Esbroeck. Resultaat wordt per mail geantwoord door ITG.

Antwoorden onder voorbehoud in Molis!

Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis