PCR niet tuberculeuze Mycobacteriën
Matrix:
respiratoir monster, CSV, semen, urinestaal, maagvocht, biopt, vocht
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Opmerking:

​Testcode in Molis: MDBKA

Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-3-2018 9:35:32
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis