PCR Hantavirus
Matrix:
bloed, Serum
Synoniemen:
PCR Puumala virus
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Klinische relevantie:

Wanneer de patiënt niet recent in het buitenland geweest is, wordt de Puumala virus PCR uitgevoerd.
Deze PCR detecteert het Puumala virus, het meest voorkomende West en Centraal-Europese hantavirus serotype.
Bij recent verblijf in het buitenland, wordt de panhantavirus PCR uitgevoerd. Deze PCR detecteert alle voorkomende hantavirus serotypen.

Opmerking:

​Testcode in Molis: MDHAN

Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-8-2016 8:55:32
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis