PCR Adenovirus
Matrix:
CSV, biopt, faeces, urinestaal, bloed, EDTA plasma; serum
Synoniemen:
PCR Adeno
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

steriel recipiënt 

serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

 

Serum, EDTA plasma en faeces wordt uitgevoerd door UZ Gent. Ook biopten, CSV en urine worden uitgevoerd, maar resultaat onder voorbehoud gezien niet gevalideerd voor deze staaltypes. ​​​ 

http://labo.uzgent.be/mtd/klinbio/labgidsext/labgidsext.asp?titel=Afdeling:%20Moleculaire%20Diagnostiek:%20Microbiologie&actie=AFDELING2&naam=CMDM​

Referentiewaarden:
Opmerking:

Testcode in Molis: MDADE

Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
17-2-2020 10:50:52
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis