PCR Listeria monocytogenes
Matrix:
CSV, lumbaal vocht
Afnamerecipiënt:
steriel recipiënt 

Monsterverzending intramuros:

​Op kamertemperatuur.

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Wordt uitgevoerd in Sciensano.

https://www.sciensano.be/nl

 

Referentiewaarden:
Opmerking:

​Code in Molis: MDLIS

Niet vergeten formulier moleculaire subtypering in te vullen!

Duidelijk op dit formulier noteren PCR Listeria op lumbaal vocht.

Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
11-3-2021 9:24:17
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis