Dengue antigen
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​immuunchromatografische detectie van Dengue NS1 antigen (Standard Diagnostics)

Referentiewaarden:
RIZIV nomenclatuur:
552016
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-4-2020 9:18:09
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis