Cortisol
Matrix:
speeksel
Afnamerecipiënt:
Salivette
Patiëntvoorbereiding:
afnamerecipiënt te bekomen op het labo.
Monsterverzending extramuros:
​bewaarcondities: < 5 dagen: 2-8°C; > 5 dagen: -20°C (max. 3 maanden)
verzendingscondities: < 5 dagen: kamertemperatuur; > 5 dagen: -20°C.
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)
Uitvoering in urgentie:
nee
Beproevingsmethode:
Elektrochemiluminescentie
Cobas 8000 e801
Referentiewaarden:
Opmerking:

​maandelijks nachtprofiel (28 bepalingen) of afzonderlijke bepaling

Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
1-4-2019 14:50:45
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis