ST2
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
16-10-2017 14:16:26
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis