Soluble FMS-like Tyrosine kinase-1 (sFLT-1)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
sFLT-1
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​uitgevoerd door AML
https://www.aml-lab.be

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
22-4-2016 10:02:36
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis