CKIT mutatie
Matrix:
beenmergaspiraat, bloed
Synoniemen:
puntmutatie D816V
Monsterverzending intramuros:

op kamertemperatuur​

Monsterverzending extramuros:

op kamertemperatuur​

Uitvoerende afdeling:
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uit het monster wordt DNA geëxtraheerd. Hierop wordt een digital droplet PCR (ddPCR QX200 (Biorad)) uitgevoerd met de "ddPCR mutation assay KITp.D816V (Biorad)".​

Referentiewaarden:

Kwantitatieve test. Normaal = afwezigheid van de mutatie en aanwezigheid van het "wild type" allel.​


(Meer informatie)
Klinische relevantie:

Aanwezigheid van CKIT D816V mutatie is één van de mineure WHO criteria voor de diagnose van systemsiche mastocytose.

Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Analysetijd:
3 weken
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
24-6-2019 15:39:58
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis