Vitamine K1
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

afgeschermd van licht
Monsterverzending intramuros:

​Serum afschermen van licht.

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Reinier de Graaf Groep Diagnostisch Centrum SSDZ, Delft

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
30-10-2018 16:26:05
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis