Directe Antiglobuline Test (DAT)
Matrix:
bloed
Synoniemen:
DAT
Rechtstreekse AntiGlobuline Test
RAGT
Directe Coombs
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Kolomagglutinatie methode met automaat (IH1000) of manuele methode met dezelfde reagentia met toestel aflezing (Banjo)​

Referentiewaarden:
RIZIV nomenclatuur:
ja
Opmerking:

indien DAT positief is, volgt een uitsplitsing van de DAT (DAT Differentiatie)​

Analysetijd:
4 u
Analysetijd in urgentie:
1 u
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-8-2015 8:13:10
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis