Onregelmatige Erytrocyten Antistoffen
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Irreguliere Erytrocyten Antistoffen
Irreguliere Antistoffen
Indirecte Coombs
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

kolomagglutinatie methode met automaat (IH1000) of manuele methode met dezelfde reagentia met toestel aflezing (Banjo)​

Referentiewaarden:
Opmerking:

1.Bij aanwezigheid van Onregelmatige Erytrocyten Antistoffen wordt de specificiteit van de Antistoffen geidentificeerd.

2. Bij zwangere vrouwen en vrouwen in de post partum periode wordt bij aanwezigheid van Onregelmatige Erytrocyten Antistoffen, naast de identificatie van de specificiteit van de antistof, ook de titer van de antistof bepaald. In functie van dit resultaat, kan herhaling van de titratie na 2 tot 4 maanden aangewezen zijn.​

Analysetijd:
4 u
Analysetijd in urgentie:
1 tot 2 u
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja onder voorwaarde
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-8-2015 8:12:22
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis