Bloedgroep ABO Rhesus
Matrix:
bloed
Synoniemen:
bloedgroep
definitieve bloedgroep
ABO D bloedgroep
Rhesus D bloedgroep
Rhesus D factor
Resus factor
Afnamerecipiënt:
EDTA-tube 

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
24 op 24 uur
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

kolomagglutinatie methode met automaat (IH 1000) of manuele bepaling met dezelfde reagentia met toestel aflezing (Banjo)​

Referentiewaarden:
RIZIV nomenclatuur:
ja
Opmerking:

1. een ABO bloedgroep wordt als definitief beschouwd indien de bepaling 2 maal werd uitgevoerd op 2 verschillende en onafhankelijk van elkaar afgenomen monsters en de resultaten van beide bepalingen concordant zijn.

2. Omwille van ontwikkeling van bloedgroepantigenen en natuurlijke antistoffen bij de pasgeborene (tot de leeftijd van 180 dagen)is een bloedgroepbepaling in deze leeftijdscategorie te beschouwen als tijdelijk. Definitieve bloedgroepbepaling is dan op latere leeftijd te herhalen. ​

Analysetijd:
4 uur
Analysetijd in urgentie:
0.5 tot 1 uur
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
27-8-2015 8:14:16
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis