Anti-VGCC antilichamen
Matrix:
bloed
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

​Uitgevoerd in Clinical Immunological Laboratory, Lübeck
https://www.labor-stoecker.de/index.php?id=3163&L=1

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
29-1-2019 12:08:48
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis