Herpes 6 IgG / IgM
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door ULB Erasme

http://erasmeinfo.ulb.ac.be/

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
28-4-2015 11:03:13
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis