Pneumokokken antistoffen voor / na vaccinatie (Pneumo 23)
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Uitgevoerd door ULB Erasme
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
28-4-2015 10:53:52
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis