Sultiam
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door AZ St. Jan Brugge

http://www.azsintjan.be/labo/welkom.aspx

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis