Coenzyme Q10
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door RP Lab Roman Pais

http://www.rplab.be/nl/index.cfm

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
22-4-2015 15:43:02
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis