Epstein-Barr virus EBNA totaal
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door UCL Saint-Luc

http://www.saintluc.be/laboratoires/index.php

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
22-4-2015 11:16:37
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis