Dabigatran
Matrix:
bloed
Synoniemen:
dosage NOAC, DOAC, verdunde trombinetijd
Afnamerecipiënt:
citraattube 

Patiëntvoorbereiding:

piek 2 - 4 u na inname​

Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
wekelijks
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

verdunde TT (HemoClot Thrombin Inhibitor)​

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
Nee
Aanrekening aan de patiënt:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
23-6-2016 14:57:20
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis