Cystine in leukocyten
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
ACD tube
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door UCL Saint-Luc​

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
22-4-2015 8:08:15
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis