Thick-Borne Encephalitis
Matrix:
bloed, CSV
Synoniemen:
Tekenencephalitis
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
16-4-2015 13:23:30
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis