Leishmania
Matrix:
bloed
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Patiëntvoorbereiding:
Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:

Uitgevoerd door ITG

Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-3-2015 15:01:28
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis