Schistosoma
Matrix:
bloed
Synoniemen:
Bilharzia
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-3-2015 14:59:33
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis