Cryptococcen antigeen
Matrix:
bloed, CSV
Afnamerecipiënt:
serumtube 

steriele buis
Uitvoerende afdeling:
Uitvoerfrequentie:
maandag tot vrijdag tussen 7 en 21 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 7 en 15 uur
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
immuunchromatografische test voor de kwalitatieve bepaling van crypotoccen antigenen in serum of CSV (Immuno-Mycologics, IMMY)
Referentiewaarden:
RIZIV nomenclatuur:
551832
Accreditering:
ISO 15189 204-MED
Verantwoordelijke:
Aanrekening onder RIZIV:
ja
Laatste wijziging goedgekeurd op :
5-2-2018 16:34:51
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis