Treponema pallidum VDRL
Matrix:
bloed, CSV
Synoniemen:
syphilis
Afnamerecipiënt:
serumtube 

Uitvoerende afdeling:
Extern Labo
Uitvoering in urgentie:
{UitvoeringInUrgentieHtml}
Beproevingsmethode:
Referentiewaarden:
Verantwoordelijke:
Laatste wijziging goedgekeurd op :
20-2-2017 14:14:44
Goedkeuringsgeschiedenis
Toon geschiedenis